Д-р Лилия Милинич-специалист  УНГ болести
       
               1.   Многопрофилна болница Каспела  ул. "София"64, бл.1, ет.1,каб.308
                     с работно време :  понеделник    08.30   - 12.00ч.
                                                    вторник          14.30   - 16.30ч.
                                                    сряда               08.30   - 12.00ч.
                                                    четвъртък       08.30   -  12.00ч.
                                                    петък               14.30   - 16.30ч.
                    Часове за прегледи записвайте на служебните телефони:
                                                   GSM: 0887 14 14 36
                                                    сл.тел: 032/ 645 576 - вътр.102  
                                                    сл.тел: 032/ 645 997 - вътр.102
                     За спешни случаи: GSM:  0888 58 57 78
                     Договор с РЗОК
   

Вижте по-голяма карта

                      2.Частен кабинет
                         гр. Пловдив
                         бул."6-ти септември" 112 А ,  ет.2, каб.8
                         Часове за прегледи записвайте на GSM:  0888 58 57 78
                          с работно време :  понеделник    14.00   - 18.00ч.
                                                         вторник           09.00   - 12.30ч.
                                                         сряда               14.00   - 18.00ч.
                                                         четвъртък       15.00   -  19.00ч.
                                                         петък               09.00   - 12.30ч.
                        Договор с РЗОК
 


Вижте по-голяма карта